• 176

    کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت! حافظ (بانکداری سایه ) بانکهای سایه ای برندگان بزرگ بحران کرونا ! !

    غزل ۴۵۰ از خواجه شمس الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (زاده ح. 727 (قمری) – درگذشته 792 (قمری) )، معروف به لسان الغیب ، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی ) است. گویش از استاد علی موسوی گرمارودی تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی در برلین سال ۲۰۲۰ میلادی برابر با ۱۳۹۹ هجری شمسی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی