قالیشویی تجریش

218
بهترین راه برای متمایز ساختن قالیشویی ها نحوه ی جلب رضایت مندی از مشتریان می باشد. قالیشویی ها برای جذب مشتری تبلیغات های بسیاری انجام میدهند گاهی نیز شعار های وسوسه کننده ایی میدهند ولی نباید بدون آگاهی کامل از دیگر نکات به آن ها اطمینان کرد. شستشوی باید با دقت و ظرافت کامل انجام بگیرد و این دقت برای فرش های نفیس دستباف دو چندان است . دستگاه ها اتوماتیک و مکانیزه در این امر میتواند یک نکته مهم تلقی شود .: 22325917 – 22314514