حرف‌های متفاوت روحانی درباره پررو شدن ویروس کرونا!

264
روحانی گفت: اگر کسی خودش را در برابر کرونا ببازد این کرونا پررو می‌شود مانند این ابر قدرت‌ها.