• 65

    راهکارهای nlp برای رفع تنبلی و اهمال‌کاری

    اهمال کاری یعنی به تعویق انداختن کاری که می‌دانیم باید آن را انجام دهیم. وقتی از انجام کارهای مهم طفره می‌رویم و آنها را به زمانی نامشخص موکول می‌کنیم، در حال اهمال‌کاری و تعلل هستیم. ما می‌توانیم به طور کلی تنبل نباشیم، اما فردی اهمال‌کار باشیم که کارهای بی‌ارزش را جایگزین کارهای مهم می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع وارد لینک شوید: https://pxo.me/5eisL

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی