• 236

    فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، درای نیدلینگ گردن درد

    درای نیدلینگ از موثرترین روشهای درمانی برای گردن درد است. در این شیوه از سوزنهای ظریفی برای تحریک نقاط خاص استفاده میشود. مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی