متخصص درمان فلج بلز

841
فیزیوتراپیست صادق زراعتکار با روشهای اختصاصی فیزیوتراپی بیماران مبتلا به فلج بلز را درمان میکند. در این ویدیو توضیحاتی درباره روشهای تشخیصی فلج بل را مشاهده بفرمایید
مطالعه جزییات بیشتر در لینک زیر:
http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%AC-%D8%A8%D9%84/