• فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، درای نیدلینگ کشاله ران

    یکی از درمانهای بسیار موثر برای درمان دردهای کشاله ران، طب سوزنی درای نیدلینگ است. این روش بصورت تخصصی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد انجام میشود. مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی