نمایشگاه نفت و گاز 1401

3
حضور پرشور شرکت پیشگام بهارشیمی گلستان ( آرال شیمی ) در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران از تاریخ 23 ام تا 26 اردیبهشت 1401 ( سالن 38 b، غرفه 4012 )