• 1,756

    تزریق چربی به واژن 2

    دکتر بهمن پور جراح زیبایی زنان در این ویدیو در کنگره بین المللی جراحی زیبایی واژن در خصوص تزریق چربی به واژن نکات مهمی را ارائه دادند . شماره تماس ما : 22175070-22179070 نکات مهمی را در خصوص تزریق چربی به واژن در سایت ما مطالعه نمایید : www.drbahmanpour.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی