ثبت سند افتتاحیه حسابداری

109
سند افتتاحیه سندی می باشد که مانده اولیه حسابها در ابتدای دوره مالی در آن ثبت می شود. یعنی اصطلاحا دوره مالی جدید با این سند افتتاح می گردد.
سند افتتاحیه معمولا اولین سند حسابداری در هر دوره مالی می باشد. در سند افتتاحیه باید معادله اصلی حسابداری (دارایی = بدهی + سرمایه) با توجه به افتتاح مانده تمامی حسابهای دائمی برقرار باشد.
ثبت مانده حساب ها در سند افتتاحیه، برعکس سند اختتامیه دوره مالی قبل است.
از مهمترین ویژگیهای نرم افزار میزان این است که می توانید به صورت دستی سند صادر شده افتتاحیه را اصلاح کنید و یا در صورت تغییر اطلاعات در سال قبل میتوانید سند افتتاحیه را حذف و مجدد اصلاح کنید.