• 642

    اسدی، فوق تخصص ریه: میزان مرگ و میر ویروس کرونا کمتر از تصور مردم است

    اسدی، فوق تخصص ریه: میزان مرگ و میر ویروس کرونا کمتر از تصور مردم است معمولا بیشتر بیماران بهبود پیدا می کنند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی