• 103

    مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی

    https://linestore.ir مهندس مجید درویش زاده: رسانه های جمعی مسئولیت های مهمی دارند. مطمئنا بعضی از آنان باید این کار را انجام دهند تا از نظر هنجار ها مشکلی برای انها پیش نیاید شما میتوانید چند نمونه از مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی را در این ویدئو ببینید. شما چند مثال دیگه مسئولیت اجتماعی در بحث رسانه های جمعی بلدید؟ برای ما کامنت کنید www.startupune.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی