• فیلم فصل چهارم ریاضی هفتم

    در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل چهارم ریاضی هفتم آموزش داده شده. مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس http://einaky.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی