کتاب آموزش استوری لاین مجموعه ۲۳ تایی از کاراکتر های انیمیشنی پرنده جدید