تهویه هوای محیط‌های بسته و کاهش شیوع ویروس کرونا - آسا تهویه

111
اکنون این سوال پیش می آید که تهویه مطبوع چگونه می تواند در انتشار یا عدم انتشار کرونا موثر باشد؟