• 36

    محمدرضا پهلوی، استقبال از نیکسون تهران 1351

    2531 شاهنشاهی، نیکسون در تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی