• پایان نامه پیش بینی تعلل­ ورزی تحصیلی دانش آموزان

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی گروه روانشناسی پایان نامه روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیتی پیش بینی تعلل­ورزی تحصیلی دانش آموزان بر اساس مولفه­های ارزش تکلیف لینک متن کامل: http://77u.ir/?p=79375

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی