• 368

    بررسي وسواس جنسي

    وسواس‌هایِ جنسی می‌تواند ترس از علاقه‌مندی به کودکان ( پدوفیلیا)، ترس از علاقه جنسی به حیوانات و یا ترس از داشتن تمایل جنسی به اشیا باشد. از جمله دیگر افکار وسواسِ جنسی می توان به ترس از علاقه‌مندی به شخصیت‌های مذهبی ، خدا، خواهر و برادر و اعضای فامیل و یا ترس از خشونتِ ناگهانی در حین عمل جنسی نام برد. وسواسِ جنسی تقریبا به طور یکسان در زنان و مردان دیده می شود و به طور معمول در سنین بلوغ شروع می شود و به مرور پیشرفت می‌کند که ممکن است در دوره‌‌ای شدت آن کاهش/افزایش پیدا کند.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی