• کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

    سازمان سنجش با انتشار کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور داوطلبان را از زمان و مکان برگزاری آزمون مطلع می کند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 97 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی