• 78

    حفظ اعداد و کلمات فاطمه قناد و علی صباحی‌ مقدم در عصر جدید

    فاطمه قناد و علی صباحی‌مقدم، چهارمین اجرای قسمت ششم فصل دوم عصر جدید . تسخیر اعداد و کلمات تو چنگ قدرت بی‌انتهای مغز و حافظه آدمی! فاطمه قناد و علی صباحی‌مقدم، چهارمین اجرای قسمت ششم از دور مقدماتی فصل دوم عصر جدید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی