در برابر طوفان 3 - 5

130
مستند در برابر طوفان - سری سوم - روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم - ق 5 ، اوضاع داخلی کشور در سال 1357 - https://eitaa.com/enqlab / https://Gap.im/enqelab
sahan
sahan 2 دنبال کننده