• 199

    سعدی خوانی نخست وزیر اسپانیا برای اعلام خبر تمدید قرنطینه در این کشور

    ویدئویی منتشر شده است از نخست وزیر اسپانیا که در زمان خبر تمدید قرنطینه در کشورش از مردم می خواهد برای حفظ جان خود و عزیزان شان در خانه ها بمانند و برای توجیه تصمیم خود اشاره می کند به شعر حضرت سعدی و با زبان اسپانیایی آن را می‌خواند: بنی آدم اعضای یک دیگرند ...»

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی