داغترین‌ها: #انتخابات

قبل از اینکه تجارب بد مدیریتی داشته باشیم

267
آقازاده
معاونت دایره ارزشیابی بانک مسکن

✅ کلاسها فراتر از چیزهایی است که توی کتابها می خونیم و کاربرد عملی دارند
✅ قبل از اینکه تجارب بد مدیریتی داشته باشیم با کلاسها آگاهی مون بالا میره

گروه آموزشی ارشیا دکامی
https://www.dekami.com/