• عامل موفقیت کودکان و نوجوانان پل استار- تعریف سواد از نظر یونسکو

    سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یا یونسکو (UNESCO)، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و با سواد بودن افراد را فقط سواد نوشتاری نمیداند . والدین باید آگاه باشند تا در آموختن و شناساندن این 6 سواد مهم به فرزندان خود کمک کنند و پل استار نیز در این راه گام برداشته تا به کمک هم بتوانیم فرزندانی با سواد داشته باشیم . 1 سواد عاطفی (هوش عاطفی ) 2 سواد ارتباطی (مهارت سخنوری) 3 سواد مالی (هوش مالی) 4 سواد رسانه (هوش دیجیتال) 5سواد آموزش و پرورش (تربیت فرزندان به نحو احسنت) 6 سواد رایانه (برنامه نویسی)

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی