آيا ميتونيم در نماز جماعت به امام جماعت اهل سنت اقتدا کنيم ؟

211
آيا ميتونيم در نماز جماعت به امام جماعت اهل سنت اقتدا کنيم ؟
6 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده