آموزش GIS-دکتر سعید جوی زاده-قسمت 22

81
در این ویدیو دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز به آموزش نرم افزار ارک جی آی اس می پردازد.
شماره تماس: 09382252774
وبسایت موسسه: WWW.GISLAND.ORG