لیبل الیاف نخ اکریلیک

202
09133624043 | WWW.ALVANZARRIS.COM | نخ اکریلیک فرش ماشینی
الوان زرریس نطنز تولید کننده نخ اکریلیک فرش ماشینی در ایران هیت ست شده جهت استفاده در صنعت بافندگی فرش
واسطه نخ اکریلیک | مواد اولیه نخ اکریلیک |
Acrylicyarn
Acrylicyarn 0 دنبال کننده