آموزش پست الکترونیک فیش حقوقی - نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

325
فیش حقوقی یکی از الزامات و گزارشات کاربردی در نرم افزارهای حقوق دستمزد می باشد و جهت اعلام ریز محاسبات ، ثبت سابقه ، شفاف سازی نحوه محاسبه حقوق و دربافت رسید از آن استفاده می گردد. در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان فیش حقوقی به صورت کامل و با تمامی جزئیات مزایا و کسورات حقوق در اختیار کاربران قرار گرفته است و همچنین با امکان اختصاصی سازی فایل چاپی و قابل ویرایش بودن آن از طریق نرم افزار طراحی چاپ کریستال ریپورت کاربران قادر خواهند بود بر اساس نیاز خود قالب این گزارش را تغییر دهند.
برای مشاهده آموزش طراحی چاپ نرم افزارهای میزان-کریستال ریپورت به مقاله مربوطه مراجعه نمایید. وب سایت : https://www.hesabdari-mizan.com