کاشت ایمپلنت دندان - فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت

272
کاشت ایمپلنت دندان - فیلم رضایتمندی بیمار ایمپلنت

فیلم رضایتمندی جناب آقای فرهمند بیمار ایمپلنت دندان، که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان به کلینیک ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی مراجعه نموده اند و 3 واحد ایمپلنت دندان خود را در این کلینیک انجام داده اند.

https://drsojodi.com/dental-implant-patient-18-04-2019

کاشت ایمپلنت دندان - دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار