• وقتی دانشجویان زیبا کلام را عصبانی می کنند

    زیباکلام از دانشجوها شاکی شد که بلد نبودن جوابو خودشم آخر اشتباه گفت اول میره شورای نگهبان تصویب شد بعد میره قوه مجریه

  • 1 دیدگاه
    عکس امنیتی
    • زیباکلام درست میگه. اون تیکش که میگه شورای نگهبان ، توی ویدیو بریده شده.
      علی  -  18 اردیبهشت 1398  |  0