• 58

    کوچک جنگلی 5

    سریال - کوچک جنگلی - 1366 - ق 5 - میرزا و یارانش به جنگل می‌روند. قیام شروع می‌شود و روز به روز توسعه پیدا می‌کند. جنگلی‌ها ابتدا دسته عبدالرزاق را که برای سرکوب آن‌ها آمدند شکست می‌دهند و بعد از آن قشون مفاخرالملک را نیز شکست می‌دهند. کار قیام بالا می‌گیرد و …

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی