• عجیب ترین های نقلیه

    عجیب ترین های وسایل نقلیه که یا ساخته شدند و به علت بار مالی کنار گذاشته شده اند یا در حد ایده باقی مانده و از ذهنها پاک شده اند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی