نسبت قیمت زمین به آپارتمان در گیلان

1,255
زمین های کشاورزی ارزان ترین و زمین های تجاری جزو گران قیمت ترین زمین ها به شمار می رود. زمین های مسکونی نیز جزو پر فروش ترین زمین ها هستند که قیمت های متنوعی دارند. در هر شهر و منطقه ای که باشید، می توانید با مقایسه قیمت زمین مسکونی در مناطق مختلف آن، با توجه به بودجه ای که دارید، سرمایه گذاری کنید و با ساخت و ساز، ارزش زمین خود را چندین برابر کنید.
برای اینکه بیشتر درباره محاسبه نسبت قیمت زمین به آپارتمان بدانید، شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com