• 194

    داستان یک پیچ

    چند وقت پیش اتفاقی برای من افتاد که اون رو نوشتم و دوست دارم با شما در میون بزارم. اسمش رو گذاشتم داستان یک پیچ.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی