فلزیاب تصویری سه بعدی ریگان
  • فلزیاب تصویری سه بعدی ریگان

    گنج یاب سه بعدی یک فلزیاب تصویری سه بعدی است که دارای نرم افزار لکه رنگی میباشد و تمامی فلزیاب های تصویری دارای شرایط سه بعدی شدن تصویر یا سه بعدی شدن لکه رنگ ها میباشد و با زدن یک کلید یا ابزار تنظیمات میتوان تصویر مسطح یا TOP را به وضعیت سه بعدی برده گنج یاب سه بعدی در اصل همان فلزیاب تصویری سه بعدی میباشد سه بعدی نمودن تصویر یا لکه رنگ در فلزیاب تصویری یا سه بعدی نمودن در گنج یاب تصویری در چندین مرحله برای تشخیص نوع لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا میباشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی