ریمپ تندر 90 دوگانه سوز با دریچه گاز برقی ♥ ریمپ ال 90