• 234

    بررسى حس افراد هنگام تحريك الكتريكى مغز

    وقتى روش تحريك الكتريكى مغز استفاده ميشود چه حسى خواهيم داشت؟ برخى افراد نگرانند كه حس دردناكى داشته باشند و يا حس بدى را احساس كنند و شايد باعث شود كه جلسات درمانى شان به تعويق بيفتد، در مورد اين حس چه ميدانيد؟ كه حين جلسه و بين جلسات چه حسى خواهيد داشت؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی