• 182

    بی پولی رضا رویگری

    رضا رویگری بازیگر و خواننده سرود فردا که بهار آید صد لاله به بار آید؛ پول ندارم! از شدت بی پولی میخوام برم سر اتوبان کرج قالپاقایی که در میره رو جمع کنم بفروشم، میخوام برم تو بیابون چادر بزنم!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی