کسری خدمت بسیج

151
کسری خدمت بسیج یکی از قوانینی است که سالیان متمادی به کمک مشمولان خدمت سربازی آمده است و مشمولان نظام وظیفه از آن برای راحت تر کردن دوره سربازی خود استفاده کرده اند. مراکز بسیج در سراسر کشور همواره از داوطلبان برای انجام فعالیت های فرهنگی، نظامی و… دعوت به عمل میاورند.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی، استخدام، کنکور، روانشناسی، مهاجرت تحصیلی و......

https://avije.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac/
avije2020
avije2020 0 دنبال کننده