آنلی چیست؟

33
آنلی دندان هنگامی نیاز می گردد که پوسیدگی دندان به حدی وسیع باشد که با پرکردن دندان با استفاده از کامپوزیت دندان امکانپذیر نباشد .
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658
www.dencareclinic.com
DrBozorg
DrBozorg 0 دنبال کننده