• 283

    اثر p-delta در ساختمان: بیان مفهوم اثر پی دلتای کوچک و بزرگ (p-δ و p-Δ) و بررسی شاخص پایداری

    اثر پی دلتا (p-delta) در ساختمان: بیان مفهوم اثر پی دلتای کوچک و بزرگ، محاسبه شاخص پایداری و اعمال دستی اثر پی دلتا و ضوابط پی دلتا در استاندارد 2800 برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art69

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی