• 119

    مبحث مقایسه فشار در دو نقطه هم تراز فیزیک

    تدریس فیزیک مقایسه فشار در دو نقطه هم تراز، آموزشی از پروژه 6040 حرف آخر ?توسط استاد کامیار ?بدون فرمول

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی