• 424

    تیر همبند در دیوار برشی کوپله و طراحی آن در ایتبس

    تیر همبند در دیوار برشی کوپله و طراحی تیر همبند در etabs به همراه ضوابط ایجاد بازشو در دیوار برشی، بررسی نکات آرماتور بندی تیر کوپله و بررسی ترک خوردگی آن برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art62


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی