• پل ترسناک در مناطق کوهستانی برزیل

    آیا حاضرید از روی این پل ترسناک عبور کنید؟ این پل اخیرا در یکی از مناطق کوهستانی برزیل در ارتفاع بسیار بالا ساخته شده است، جدای از مهندسی استثنایی که در این پل بکار رفته، بطور قابل ملاحظه ای قدرتمند و مستحکم است. مهندسان این پل قبل از افتتاح آن چیزی در حدود 50 خودرو را بر روی آن برده اند تا مقاومت آنرا آزمایش کنند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی