• 110

    چتربازی تفریحی نوید در فرودگاه رامسر

    در این نوع چتربازی شما به همراه و متصل به استاد نقدی پری از هواپیما بیرون پریده و سقوط آزاد تفریحی می کنید. در چتربازی تفریحی نیازی به آموزش نیست. در این ویدئو محمد نوید بی اقدام به پرش تندم در فرودگاه رامسر نموده است. جهت انجام چتربازی تندم به همراه استاد نقدی پری، اینستاگرام و وبسایت تیم چتربازان ایشان را مشاهده فرمایید: اینستاگرام @mehdi_naghdipari وبسایت www.mehdinaghdipari.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی