شرایط ثبت اختراع در ایران

138
برای محافظت از اختراع باید اختراع خودتون رو ثبت کنید.اما برای ثبت، اختراع باید دارای شرایطی باشه که تو این ویدئو براتون میگم.