• 156

    آموزش حسابداری- نقش زبان بدن در مصاحبه استخدامی

    آموزش حسابداری- نقش زبان بدن در مصاحبه استخدامی در مصاحبه علاوه بر داشتن معلومات حرفه ای لازم است که فرد نسبت به ارتباطات آگاهی کامل داشته باشد یکی از بهترین نوع ارتباطات از طریق زبان بدن می باشد که در این کلیپ ها آن پرداخته می شود.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی