من ترک عشق و شاهد و ساغر نمی کنم » شهرام ناظری و گروه کامکارها

318
آهنگ و آواز: شهرام ناظری / شعر: حافظ / نوازندگان: گروه کامکارها = بیژن کامکار: رباب و دف / پشنگ کامکار: سنتور / قشنگ کامکار: سه تار / ارژنگ کامکار: تنبک / ارسلان کامکار: عود / اردشیر کامکار: کمانچه / اردوان کامکار: سنتور / امید لطفی: تار / کنسرت موسیقی سنتی و محلی - شهرام ناظری و گروه کامکارها / ورزشگاه انقلاب - تهران - تابستان 1376 / VCD کنسرت شهرام ناظری و گروه کامکارها - موسسه رسانه های تصویری / کارگردان: اسدالله ایمن