• فلزیاب ایرانی بهتر است یا خارجی؟

    فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی ندارد بلکه توان ان سیستم فلزیاب در کاوش و تفکیک طلا و اهداف را باید در نظر داشت که میتواند یک هدف کوچک را به نسبت عمق نهائی تعیین گردیده پیدا و تفکیک نماید فلزیاب خارجی در بازار ایران وجود دارد که در اصل فلزیاب ساخت ایران است و بعنوان فلزیاب خارجی به خریدار معرفی مینمایند و فروشندگان این نوع سیستم فلزیاب در ایران فلزیاب را در ایران ساخته و بعنوان خارجی بفروش میرسانند و راهکارهای متفاوتی بکار میبرند تا به خریدار اثبات نماید که فلزیابی را که ارائه مینمایند ساخت خارج است زیرا این تفکیک در بعضی اشخاص خریدار وجود دارد که فلزیاب اگر ساخت خارج باشد بهتر عمل مینماید که چنین نیست زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت یا کمپانی محدود در دنیا تولید میگردد و هر سازنده فلزیاب در هر کجای دنیا باید قطعات ساخت این چند شرکت یا کمپانی سازنده قطعات را استفاده نماید پی در نتیجه از نظر نوع قطعات فلزیاب ساخت خارج یا فلزیاب ساخت داخل از یک نوع قطعات میتواند بهره ببرد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی