داغترین‌ها: #انتخابات

اعتبار رسید تسویه حساب پرسنل

172
به نظر شما رسید تسویه حسابی که به عنوان مدیر مجموعه و یا کارفرما از پرسنل دریافت می کنید مبنی بر اینکه پرسنل شما کلیه حق و حقوق قانونی خودش رو دریافت کرده ارزش قانونی داره؟